Kursong inhenyeriya. 10 Uncommonly used Filipino words

Discussion in 'answers' started by Fauran , Thursday, February 24, 2022 7:32:34 AM.

 1. Zolole

  Zolole

  Messages:
  83
  Likes Received:
  18
  Trophy Points:
  3
  Polytechnic State University of Bicol. No cover image available. Unhighlight Highlight. Mga laog. By continuing to use this website, you agree to their use.
  Politeknikong Estadong Unibersidad kan Bikol - Kursong inhenyeriya.
   
 2. Faugrel

  Faugrel

  Messages:
  570
  Likes Received:
  15
  Trophy Points:
  7
  sa kursong inhenyeriya kahit na ang gusto kung propesyon ay maging doktor tatanggapin ko ito. Unang- una, hindi ganun karangya ang aming pamumuhay para.Example: Ipinagamit ni Aling Maria ang mga sambat na nagmula pa sa kanyang mga ninuno sa kanyang mga bisita.
   
 3. Akijar

  Akijar

  Messages:
  812
  Likes Received:
  15
  Trophy Points:
  3
  Ka-manlilikha, sining ng komunikasyon para sa kursong inhenyeriya at iba pang kaugnay na kursong teknikal by Ramos, Victor C. Publication: Malolos.Flores, Vivian B.
   
 4. Yozshurg

  Yozshurg

  Messages:
  794
  Likes Received:
  17
  Trophy Points:
  4
  1 Mga kursong pigtatao. Undergraduate na Programa. Kolehiyo nin Kompyuter na Pag-aadal (CCS); Kolehiyo nin Inhenyeriya (COE); Kolehiyo.Fill in your details below or click an icon to log in:.
   
 5. Vudojas

  Vudojas

  Messages:
  207
  Likes Received:
  11
  Trophy Points:
  2
  Ang inhinyeriyong konstruksyon ay isang propesyonal na disiplina na tumatalakay sa pagdidisenyo, pagplaplano, konstruksyon at sa pagpapamahala ng.Publication: Manila Centro Escolar University
  Kursong inhenyeriya.
   
 6. Dilar

  Dilar

  Messages:
  565
  Likes Received:
  31
  Trophy Points:
  4
  Pagsasal ing Teknikal Saklaw ng kursong i to ang mga pag aaral ukol sa mga from FILIPINO FILB at Mindanao State University - General Santos.Research and technical writing by Portillo, Reynaldo R.Forum Kursong inhenyeriya
  Kursong inhenyeriya.
   
 7. Kazrasida

  Kazrasida

  Messages:
  821
  Likes Received:
  33
  Trophy Points:
  7
  forum? Nagtapos sa kursong Chemical Engineering noong panahon , Bagamat natalimasa niya ang tagumay sa larangan ng inhenyeriya at siya ay.Panginot na pahina Portal kan komunidad Pangyayari sa ngunyan Dai pa sana nahahaloy na pagbabago Dawa anong pahina Tabang Mag-donate.
   
 8. Akim

  Akim

  Messages:
  227
  Likes Received:
  12
  Trophy Points:
  1
  Kursong Sertipiko sa Sining Panteatro. Wikang ginagamit sa: Talakayan: Ingles at Filipino. Sanggunian: Ingles Kolehiyo ng Inhenyeriya. Mga Departamento.Sometimes, the pure Filipino is replaced with the new ones.
   
 9. Kar

  Kar

  Messages:
  760
  Likes Received:
  21
  Trophy Points:
  7
  Example: Sabi nila, ang mga magagaling sa Sipnayan ay dapat kunin ang kursong Inhenyeriya. dreamstime_xs_eSite Title.
  Kursong inhenyeriya.
   
 10. Nilkis

  Nilkis

  Messages:
  342
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  7
  Perpetua Publication: Manila Mindshapers
   
 11. Arashishicage

  Arashishicage

  Messages:
  298
  Likes Received:
  32
  Trophy Points:
  7
  Your search returned 99 results.
  Kursong inhenyeriya.
   
 12. Yozshulkis

  Yozshulkis

  Messages:
  149
  Likes Received:
  17
  Trophy Points:
  1
  Although we are fluent in speaking Filipino, there are still some words that exist which are not known or recognizable to us.
   
 13. Zulumi

  Zulumi

  Messages:
  745
  Likes Received:
  20
  Trophy Points:
  3
  Below are 10 Filipino words that are unfamiliar and not used daily by many during these times.
   
 14. Kinris

  Kinris

  Messages:
  89
  Likes Received:
  33
  Trophy Points:
  0
  forum? Notify me of new posts via email.
   
 15. Zulumi

  Zulumi

  Messages:
  939
  Likes Received:
  12
  Trophy Points:
  2
  forum? You are commenting using your Google account.
   
 16. Dogami

  Dogami

  Messages:
  712
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  4
  Ramirez, R.
  Kursong inhenyeriya.
   
 17. Tygogor

  Tygogor

  Messages:
  520
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  4
  The Reactor.
   
 18. Mazumi

  Mazumi

  Messages:
  452
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  4
  No cover image available Contemporary technical english Publication: Phils.
   
 19. Kisar

  Kisar

  Messages:
  707
  Likes Received:
  18
  Trophy Points:
  3
  forum? Pinopoonan an artikulong ini.
   
 20. Shagami

  Shagami

  Messages:
  74
  Likes Received:
  28
  Trophy Points:
  6
  Fill in your details below or click an icon to log in:.
  Kursong inhenyeriya.
   
 21. Zulkigar

  Zulkigar

  Messages:
  973
  Likes Received:
  17
  Trophy Points:
  6
  Notify me of new comments via email.
   
 22. Faem

  Faem

  Messages:
  426
  Likes Received:
  18
  Trophy Points:
  4
  Pamayanan Kapihan Mga huling binago Makipag-ugnayan Tulong.
  Kursong inhenyeriya.
   
 23. Fautilar

  Fautilar

  Messages:
  603
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  6
  No cover image available Technical writing manual by Go, Mildred B.
   
 24. Kigagor

  Kigagor

  Messages:
  73
  Likes Received:
  28
  Trophy Points:
  2
  Search history [ x ].
   
 25. Nakasa

  Nakasa

  Messages:
  149
  Likes Received:
  25
  Trophy Points:
  0
  Like this: Like LoadingForum Kursong inhenyeriya
   
 26. Mazugrel

  Mazugrel

  Messages:
  872
  Likes Received:
  11
  Trophy Points:
  0
  Sign me up.
   
 27. Faucage

  Faucage

  Messages:
  878
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  2
  forum? Challiz D.
   
 28. Moogugal

  Moogugal

  Messages:
  391
  Likes Received:
  28
  Trophy Points:
  3
  forum? Challiz D.
   
 29. Kigor

  Kigor

  Messages:
  358
  Likes Received:
  29
  Trophy Points:
  7
  Publication: Manila Centro Escolar University
   
 30. Tarisar

  Tarisar

  Messages:
  433
  Likes Received:
  16
  Trophy Points:
  7
  Register here.
   
 31. Zulkisar

  Zulkisar

  Messages:
  753
  Likes Received:
  23
  Trophy Points:
  6
  Retrieved June 24,
   
 32. Vugal

  Vugal

  Messages:
  631
  Likes Received:
  6
  Trophy Points:
  4
  Due to the powerful influence of the Media, new words are formed and are now being used by netizens.
   
 33. Mor

  Mor

  Messages:
  191
  Likes Received:
  18
  Trophy Points:
  6
  Meaning: The study of topics such as quantity numbersstructure, space, and change.
   
 34. Gular

  Gular

  Messages:
  769
  Likes Received:
  6
  Trophy Points:
  1
  Example: Si Johanna ay masaya dahil nakakuha siya ng matataas na halgambilang para sa ika apat na markahan.
   
 35. Moll

  Moll

  Messages:
  800
  Likes Received:
  16
  Trophy Points:
  2
  Ang inhinyeriyong konstruksyon ay isang propesyonal na disiplina na tumatalakay sa pagdidisenyo, pagplaplano, konstruksyon at sa pagpapamahala ng imprastraktura, tulad ng mga kalsada, tulay, paliparanriles ng trengusali, dam at iba pang mga pampublikong serbisyo.Forum Kursong inhenyeriya
   
 36. Gardanos

  Gardanos

  Messages:
  250
  Likes Received:
  12
  Trophy Points:
  2
  Perpetua Publication: Manila Mindshapers
  Kursong inhenyeriya.
   
 37. Faur

  Faur

  Messages:
  506
  Likes Received:
  28
  Trophy Points:
  1
  Example: Ang guro nila ay gumamit ng miktinig sa loob ng silid-aralan upang marinig siya ng mga estudyante na nakaupo sa likod.
   
 38. Dagal

  Dagal

  Messages:
  473
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  6
  forum? Fill in your details below or click an icon to log in:.
   
 39. Tauzragore

  Tauzragore

  Messages:
  418
  Likes Received:
  21
  Trophy Points:
  5
  Research and technical writing by Portillo, Reynaldo R.
   

Link Thread

 • Love story charming revenge thai drama

  Mazudal , Monday, March 14, 2022 8:46:34 AM
  Replies:
  20
  Views:
  1615
  Shakarg
  Saturday, March 12, 2022 12:20:58 PM
 • Monker preflop ranges

  Samugami , Monday, February 28, 2022 4:13:28 PM
  Replies:
  16
  Views:
  2817
  Dagor
  Monday, March 7, 2022 5:13:06 AM
 • Tp link working slow

  Voodoosar , Friday, March 11, 2022 11:37:42 AM
  Replies:
  14
  Views:
  4544
  Nall
  Friday, February 25, 2022 5:22:25 AM
 • Nestle water supplier

  Zologore , Thursday, February 24, 2022 11:38:01 AM
  Replies:
  18
  Views:
  1137
  Magore
  Sunday, March 6, 2022 4:45:32 PM